Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

5424 73c8 390
Reposted frombluuu bluuu viakrainakredek krainakredek
Czasami lubię myśleć, że każdy repost, czy dodanie do "friendsów", to jeden uśmiech od nieznajomego.

Odwzajemniam do ekranu.
Reposted fromriddl3m riddl3m viawszystkodupa wszystkodupa
2938 a133 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viawszystkodupa wszystkodupa
W skali od 1 do 10 jak bardzo jest źle?
— Nie potrafię wstać rano do pracy.
Reposted fromPoranny Poranny viadepresja depresja
4150 723b 390
Astro-logy-nomy
Reposted fromkillerklown killerklown viaPoranny Poranny
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
8731 9ce6 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams
połączenie naszej chemii chore
— VNM
Reposted frommefir mefir
6342 a78b 390
Reposted fromkulamin kulamin viaPoranny Poranny
4682 152e 390

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viadepresja depresja
7651 c454 390
przestałem radzić sobie z życiem i zacząłem chlać co weekend
 wiesz, rok mija i mi chyba trochę przykro.
Reposted fromorchis orchis viasilkdreams silkdreams
3257 639c 390
Reposted fromTeardrops Teardrops viasilkdreams silkdreams
A weź ty takie rady zwiń w ciasny rulonik i rozważ znaczenie słowa czopek
— rozwaliło mnie to.
Reposted frommadeliine madeliine viawszystkodupa wszystkodupa
9055 d87e 390
5944 a789 390
Reposted fromcalcifer calcifer viawszystkodupa wszystkodupa
7316 72e9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl