Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

5399 93ae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
3490 f0a9 390

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez viairmelin irmelin
- uda się nam, zobaczysz.
- dziękuję, że powiedziałaś "nam"
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
9058 5e9b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabercik bercik
8941 4fe4 390
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viabercik bercik
9145 5d72 390
:^
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viabercik bercik
9549 f350 390
new years eve.
7285 b2d5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7322 dc9f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9950 4635 390
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl