Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

5585 4fa2 390
Reposted fromstroschek stroschek viamefir mefir
6249 0375 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamefir mefir
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
Reposted fromFlau Flau viaoski oski

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viadusz dusz
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasziiiz sziiiz
2840 1a29 390
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viasziiiz sziiiz
Bo wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś Ci dać.
— Łukasz Rutkowski
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasziiiz sziiiz
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viasziiiz sziiiz
4878 d6a1 390
Reposted fromteijakool teijakool viasziiiz sziiiz
1509 cfd6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaoutoflove outoflove
2128 f313 390
Reposted fromoutoflove outoflove
6062 212e 390
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viaoxygenium oxygenium
3711 ec65 390
Reposted fromamatore amatore viaoxygenium oxygenium
0601 9bcd 390
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl