Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

2840 1a29 390
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viasziiiz sziiiz
Bo wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś Ci dać.
— Łukasz Rutkowski
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasziiiz sziiiz
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viasziiiz sziiiz
4878 d6a1 390
Reposted fromteijakool teijakool viasziiiz sziiiz
1509 cfd6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaoutoflove outoflove
2128 f313 390
Reposted fromoutoflove outoflove
6062 212e 390
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viaoxygenium oxygenium
3711 ec65 390
Reposted fromamatore amatore viaoxygenium oxygenium
0601 9bcd 390
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viaoxygenium oxygenium
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
5838 b9ae 390
Reposted fromveez veez viaoutoflove outoflove
5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost viaPoranny Poranny

August 01 2017

Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viagoszko goszko
0874 e619
Reposted fromrol rol viagoszko goszko
2149 1842 390
Reposted fromTankistD TankistD viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl