Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viaoxygenium oxygenium

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoxygenium oxygenium
0840 7691 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoxygenium oxygenium
3563 6850 390
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
4046 80e1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3663 a9e6 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamelanchujnia melanchujnia
0263 f797 390
Reposted fromoutoflove outoflove
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaPoranny Poranny
Coraz częściej myślę, że byłoby lepiej gdyby świat nigdy się dla mnie nie zaczął.
— ...
0297 0f76 390

serious:

who were you?

Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viaoxygenium oxygenium
0932 2afb 390
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viaoxygenium oxygenium
9363 2fdf 390
Reposted fromflesz flesz viaoxygenium oxygenium
7965 2426 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl