Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

5907 b95c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazimnepalce zimnepalce
7027 539d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
8244 db6c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler
3815 c838 390
2544 2ec2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapouler pouler
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viapouler pouler
9694 ea13 390
Reposted fromMijime Mijime viapouler pouler
6167 e8fc 390

eutanazj-a:

My photo

Reposted fromKiro Kiro viapouler pouler
Reposted fromnosmile nosmile viapouler pouler
5896 c777 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapouler pouler
6747 e3d4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds

March 14 2017

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
1158 4216 390
Reposted frompollywood pollywood viacudoku cudoku
9798 8a26 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawiks wiks
  Wystarczy wrócić pod właściwy adres i otworzyć drzwi starym kluczem.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viaJosette Josette
2361 d3a4 390
Reposted fromheroes heroes viagdziejestola gdziejestola
3956 0cbd 390
Reposted fromtimetolove timetolove viaJosette Josette
1163 2226 390
Wychodziłam i nagle z osoby typu depresyjna nastolatka na czarno zamieniałam się w jakąś lwicę salonową, która przemawia łaskawie i górnolotnie, i wszyscy myśleli, że jestem zarozumiała, podczas gdy ja w środku myślałam, że mnie nie ma w ogóle, ewentualnie szukam swojej matki gdzieś po łąkach i mam trzy lata. Nie rozumiałam tej osoby, która mną mówiła, mówiła szybko i dowcipnie i potrafiła złapać dystans do rzeczy, których najbardziej się boi, które najbardziej ją bolą.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromtearrmyheart tearrmyheart viaJosette Josette
2431 c628 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl