Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
5977 cd98 390
Reposted fromlaters laters viasexlovenmagic sexlovenmagic
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
2890 9430 390
Reposted frompiehus piehus viasexlovenmagic sexlovenmagic
4460 a2b2 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viasexlovenmagic sexlovenmagic

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viaczarnemajtki czarnemajtki
2569 4052 390
Reposted fromchocoway chocoway viaoxygenium oxygenium
2153 f55c 390
Reposted fromwebomatic webomatic viaoxygenium oxygenium
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viaoxygenium oxygenium
3810 c149 390
Reposted fromhwmc hwmc viaoxygenium oxygenium
9337 ed93 390
Reposted fromzi zi viaoxygenium oxygenium
9468 8e13 390
Reposted fromwowimtired wowimtired viaoxygenium oxygenium

April 05 2017

6763 16fe 390

360edgy720me

Reposted frommyry myry viaPoranny Poranny
5408 e48f 390
0494 1f66 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter viapouler pouler
Reposted fromjahmaican jahmaican viaoski oski
8297 d431 390
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
7022 9e51 390
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl