Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viawszystkodupa wszystkodupa
8377 c2bf 390
Reposted fromvandalize vandalize viaoutoflove outoflove
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaoutoflove outoflove
4983 91d1 390
Reposted fromjecer jecer viaPoranny Poranny
3283 ab44 390
Reposted fromviolethill violethill viaunmadebeds unmadebeds
8591 464e 390
Reposted fromodejdz odejdz viaoutoflove outoflove
Depression
is an ocean
and sometimes people
just don’t know how to swim.
— (via mypenleaksiridescence)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
6987 1354 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
9897 9d09 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter vianosiemka nosiemka
4392 fb71 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vianosiemka nosiemka
1801 63b0 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianosiemka nosiemka
5548 13c5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianosiemka nosiemka
2052 6881 390

70s–doll:

lilpieceofmyworld:

🔙Marilyn Monroe 😍

Happy Birthday Beautiful

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromtraampek traampek viaoutoflove outoflove
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl